บริษัทจ๊อบ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
บริการจัดหางาน
52/27 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
สำนักงานใหญ่ 0816125626 บางกะดี 0646695131
ตำแหน่งงานของ บริษัทจ๊อบ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ด่วนอบรม ก.ย. 63 ฝ่ายผลิตชาย อบรมจันทร์ บ.โตชิบา (นิคมบางกะดี ปทุมธานี) 24 กันยายน 2563
     2. ด่วน นัด 21 ก.ย.63 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ อายุ 19-41 ปี (บางกะดี ปทุมธานี) 24 กันยายน 2563