บริษัท แอล เค เค พริ้นติ้ง จำกัด
ผลิตสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ Inkjet Indoor - Outdoor ทุกชนิด, PVC Sticker, PP Glossy, Vinyl, Banner, Tower Ad, Carwrap, Billboard, Exhibition ฯลฯ
50/352 หมู่บ้านทิพย์มงคล ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ 10540
02-1016237-8, 085-3942599
02-1016238
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอล เค เค พริ้นติ้ง จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานบัญชี 19 กันยายน 2563
     2. พนักงานจัดส่ง 19 กันยายน 2563
     3. ช่างติดตั้งสติ๊กเกอร์ 19 กันยายน 2563
     4. Graphic Design, กราฟฟิศ 19 กันยายน 2563
     5. ฝ่ายผลิต 19 กันยายน 2563
     6. แม่บ้าน 19 กันยายน 2563
     7. พนักงานขาย 19 กันยายน 2563