ห้างเพชรทองเทียนโต๊ะเฮง ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และ ตลาดรังสิต
เครื่องประดับทองคำ และ จิวเวอร์รี่
- งานการตลาด ขาย แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า
- แคชเชียร์ การเงิน
- ติดต่อประสานงาน เอกสาร บัญชี
ห้างเพชรทองเทียนโต๊ะเฮง สาขาตลาดรังสิต และ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้น G โซนร้านทอง
02-9580275
ตำแหน่งงานของ ห้างเพชรทองเทียนโต๊ะเฮง ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และ ตลาดรังสิต 69 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563
     2. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563
     3. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563
     4. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563
     5. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563
     6. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563
     7. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563
     8. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563
     9. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563
     10. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563
     11. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563
     12. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563
     13. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563
     14. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563
     15. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563
     16. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563
     17. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563
     18. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563
     19. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563
     20. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563
     21. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563
     22. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563
     23. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563
     24. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563
     25. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 24 กันยายน 2563