บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป
กลุ่มบริษัทท็อปกรุ๊ปได้ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี โดยยึดหลักปรัชญาบริหารธุรกิจ 5 ประการ คือ คุณภาพสูงสุด ราคายุติธรรม บริการประทับใจ ความสัมพันธ์ยอดเยี่ยม และสิ่งแวดล้อมเป็นเลิศ จากประสบการณ์กว่า 30 ปีที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้ความต้องการของตลาด และสังคม ผู้บริหารและพนักงานท็อปกรุ๊ปทุกคนพร้อมที่จะนำประสบการณ์ที่มีอยู่มารับใช้ลูกค้าทุกท่าน คงปรัชญาบริหารธุรกิจ 5 ประการด้วยคุณภาพที่สูงยิ่งขึ้น เพื่อความพึงพอใจ และผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และสังคม กลุ่มบริษัทฯ ในเครือ มี 4 บริษัท ประกอบด้วย 1.บริษัท ท็อปสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด (ซื้อมาขายไปสินค้าพลาสติก และอื่น ๆ) 2.บริษัท ท็อปอิมเมจ จำกัด (ผลิต และจำหน่ายแผ่นพลาสติก) 3.บริษัท ท็อปซัน จำกัด (ผลิตน้ำมันขึ้นรูปโลหะ, น้ำมันกันสนิม ฯลฯ) 4.บริษัท ท็อปพลาสแพค จำกัด (ผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก)
สำนักงานใหญ่ 714-720 ซอย เจริญนคร 40 ถนน เจริญนคร
แขวงบางลำภูล่าง เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
สาขา 804 ซอย 14 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สาขา 168 ม. 5 ซ.สุนทรวสุ ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สาขา 970 ม.5 ซ.สุนทรวสุ ถ.แพรกษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
02-8624311-5 ต่อ 105, 106, 02-3243271-5, 02-7094381-4
02-8627254, 02-3243670
ตำแหน่งงานของ บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้ากลุ่มคลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ) 21 เมษายน 2564
     2. พนักงานคลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ และโรงงานท็อปซัน) 21 เมษายน 2564
     3. พนักงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ) 21 เมษายน 2564
     4. ผู้จัดการบัญชี (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ) 21 เมษายน 2564
     5. พนักงานบัญชี (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ) 21 เมษายน 2564
     6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปพลาสแพค) 21 เมษายน 2564
     7. SALES EXECUTIVE (ปฎิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ) 21 เมษายน 2564
     8. SALES REPRESENTATIVE (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ) 21 เมษายน 2564
     9. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปพลาสแพ็ค) 21 เมษายน 2564