บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
รับออกแบบติดตั้ง วางระบบคอมพิวเตอร์ กลัองวงจรปิด ระบบ Network ระบบ automation งานระบบสาธารณูปโภค ระบบงานโรงงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 167 ซอยรามอินทรา 65 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
02-509-4611
02-509-4612
ตำแหน่งงานของ บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด 14 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 18 กันยายน 2563
     2. ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก!!! 18 กันยายน 2563
     3. บัญชี 18 กันยายน 2563
     4. ช่างแอร์/ช่างเครื่องความเย็น/หัวหน้าช่าง (ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ) 18 กันยายน 2563
     5. ช่างแอร์/ช่างซ่อมบำรุง (ประจำสนามบินดอนเมื่อง) 18 กันยายน 2563
     6. เจ้าหน้าที่การตลาด/Marketing Officer 18 กันยายน 2563
     7. พนักงาน R&D 18 กันยายน 2563
     8. ผู้ควบคุมงานแผนกก่อสร้าง 18 กันยายน 2563
     9. Support IT Computer CCTV 18 กันยายน 2563
     10. วิศวกรควบคุมงานติดตั้งไฟฟ้า กล้องวงจรปิด 18 กันยายน 2563
     11. ช่างไฟฟ้า ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด 18 กันยายน 2563
     12. Programmer 18 กันยายน 2563
     13. ฝ่ายขายงานโครงการ 18 กันยายน 2563
     14. ช่างก่อสร้าง ช่างประปาและช่างทั่วไป 18 กันยายน 2563