VND Medical Center
ตรวจสุขภาพประจำปี
เลขที่ 7/14 หมู่ที่ 5 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
064-995-5519
-
ตำแหน่งงานของ VND Medical Center 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. บัญชี 24 กันยายน 2563
     2. เลขานุการ ธุรการ 24 กันยายน 2563
     3. พนักงานขับรถ 24 กันยายน 2563
     4. ธุรการ เลขานุการ 24 กันยายน 2563
     5. การตลาด 24 กันยายน 2563