บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ศูนย์สุขภาพสายตาเคลื่อนที่
1811,1813 ซอย จรัญสนิทวงศ์75 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
064-293-3669,064-164-6445,02-433-4755-6
02-880-2866
ตำแหน่งงานของ บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างวัดสายตา(ประจำร้าน) 27 กันยายน 2563
     2. ธุรการการตลาด / บัญชี 27 กันยายน 2563
     3. ช่างวัดสายตา/ขายแว่นตา 27 กันยายน 2563
     4. พนักงานขาย (ต่างด้าว) 27 กันยายน 2563
     5. เจ้าหน้าที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพ 27 กันยายน 2563
     6. พนักงานขาย 27 กันยายน 2563
     7. พนักงานขับรถตู้ 27 กันยายน 2563