ร้านรวมยาพระราม 5 (Ruam Ya Rama 5 Pharmacy)
ร้านขายยา
10 ตลาดพระราม 5 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
ติดต่อหน้าร้าน หรือ [email protected]
ตำแหน่งงานของ ร้านรวมยาพระราม 5 (Ruam Ya Rama 5 Pharmacy) 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้ช่วยเภสัชกร (Full-Time) ยังเปิดรับอยู่!!! 06 กรกฎาคม 2563
     2. เภสัชกร (Part-Time) 06 กรกฎาคม 2563
     3. ผู้ช่วยเภสัชกร (Part-Time) (ขึ้นกับวันเวลาว่างของแต่ละเดือน) 06 กรกฎาคม 2563