SUPER UP INTER
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจ นำเข้า ส่งออก และจำหน่ายสินค้า บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมความงามและเครื่องสำอาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน และต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงเปิดรับสมัครผู้สนใจในตำแหน่งต่าง ๆ มากมาย
64 ซอยลาดพร้าว 81 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหาน 10310
0618964254
1
ตำแหน่งงานของ SUPER UP INTER 14 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ประสานงาน แอดมินเพจ 12 สิงหาคม 2563
     2. เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ 12 สิงหาคม 2563
     3. โอเปอร์เรเตอร์ 12 สิงหาคม 2563
     4. เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ 12 สิงหาคม 2563
     5. พนักงานขาย/แอดมิน 12 สิงหาคม 2563
     6. ต้อนรับเเละบริการลูกค้า 12 สิงหาคม 2563
     7. ประสานงาน แอดมินเพจ 12 สิงหาคม 2563
     8. โอเปอร์เรเตอร์ 12 สิงหาคม 2563
     9. ประสานงาน แอดมินเพจ 12 สิงหาคม 2563
     10. โอเปอร์เรเตอร์ (แอดมินเพจ) 12 สิงหาคม 2563
     11. ประสานงาน แอดมินเพจ 12 สิงหาคม 2563
     12. โอเปอร์เรเตอร์ (แอดมินเพจ) 12 สิงหาคม 2563
     13. โอเปอร์เรเตอร์ (แอดมินเพจ) 12 สิงหาคม 2563
     14. ประสานงาน แอดมินเพจ 12 สิงหาคม 2563