บริษัท เอ็มซี ฟู้ดส์ จำกัด
เป็นตัวแทนจำหน่ายแป้งข้าวสาลีจากโรงงาน บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (ยูเอฟเอ็ม) และผู้นำเข้าวัตถุดิบเคมีภัณฑ์อาหารต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ

177 อาคารยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ ชั้น 8 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
02-6227091-8
02-2245529
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็มซี ฟู้ดส์ จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้ช่วยหัวหน้าโกดัง 26 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานบัญชี 26 พฤษภาคม 2562
     3. ผู้แทนขาย 26 พฤษภาคม 2562