ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาร์.ซี.เอ. เวิร์ค
งานออกแบบ ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB, ตู้ DB เดินสายไฟอาคาร ทั้งแบบร้อยท่อ วางบนรางไวร์เวย์ รางวายดักส์ แลดเดอร์ ไฟฟ้าเมน และเดินสายไฟแบบตีกิ๊บ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ไฟฟ้าอาคารสำนักงาน โรงงาน และงานซ่อมแซมแก้ไข เพิ่มจุดใช้ไฟ โคราช นครราชสีมา
เลขที่ 250/2 ถนนอัษฎางค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
090-252-4789
-
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาร์.ซี.เอ. เวิร์ค 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างไฟฟ้า (โทร.090-252-4789) 26 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงาน Part time เฉพาะวันอาทิตย์ (โทร.090-252-4789) 26 พฤษภาคม 2562
     3. หัวหน้างาน Foreman (โทร.090-252-4789) 26 พฤษภาคม 2562