บริษัท ซี.เอ็ม.เอส.บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด
- จัดประชุมงานด้านเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจ ระหว่าง ไทย - เกาหลี
- นำเข้า ส่งออก สินค้าระหว่างไทย เกาหลี - งานสำรวจสนันสนุนงานวิจัยการตลาดเบื้องต้น ก่อนการเข้ามาเปิด
ตลาดในเมืองไทย - ติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐ และเอกชนไทย
200/54 ซอยแจ้งวัฒนะ10 แยก1 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
02 576-1291
02-982-3029
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซี.เอ็ม.เอส.บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Operation Manager / Trade Manager (โทร.02 576-1291) 22 กรกฎาคม 2562
     2. Trade Officer & Trade Coordinator (โทร.02 576-1291) 22 กรกฎาคม 2562