บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีเยี่ยมประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย(E-Learning) ผลิตคอนเทนต์ ระบบLMS สำหรับเด็กปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา จัดอบรมบุคลากรสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ

เลขที่ 1518/7 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
02-5877972, 094-3277020,083-0726385
ตำแหน่งงานของ บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 55 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงาน คลังสินค้า PART-TIME 28 พฤษภาคม 2563
     2. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดบุรีรัมย์ ***ด่วน*** 28 พฤษภาคม 2563
     3. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด สระแก้ว 28 พฤษภาคม 2563
     4. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดกาญจนบุรี 28 พฤษภาคม 2563
     5. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด ปราจีนบุรี 28 พฤษภาคม 2563
     6. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด เลย **ด่วนมาก** 28 พฤษภาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด หนองบัวลำภู 28 พฤษภาคม 2563
     8. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดเลย 28 พฤษภาคม 2563
     9. เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี-การเงิน 28 พฤษภาคม 2563
     10. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดพะเยา **ด่วน** 28 พฤษภาคม 2563
     11. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดสุราษฏร์ธานี **ด่วนมาก** 28 พฤษภาคม 2563
     12. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี**ด่วนมาก** 28 พฤษภาคม 2563
     13. เจ้าหน้าที่กราฟิก 28 พฤษภาคม 2563
     14. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 28 พฤษภาคม 2563
     15. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 28 พฤษภาคม 2563
     16. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาเคมี 28 พฤษภาคม 2563
     17. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 28 พฤษภาคม 2563
     18. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาอังกฤษ 28 พฤษภาคม 2563
     19. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย 28 พฤษภาคม 2563
     20. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 28 พฤษภาคม 2563
     21. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุดรธานี**ด่วนมาก** 28 พฤษภาคม 2563
     22. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเชียงใหม่**ด่วนมาก** 28 พฤษภาคม 2563
     23. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดระยอง**ด่วนมาก** 28 พฤษภาคม 2563
     24. เจ้าหน้าที่การตลาด**ด่วนมาก** 28 พฤษภาคม 2563
     25. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุบลราชธานี**ด่วนมาก** 28 พฤษภาคม 2563