ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) สาขาสำนักเพลินจิต
*งานขายสินเชื่อบุคคลทางโทรศัพท์เท่านั้น(Telesales)
*ทำงาน จันทร์-ศุกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ทำงานประจำออฟฟิต ที่สาขาชิดลม อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น16
*ผู้ต้องการผู้ร่วมงานที่รักงานขาย สามารถเริ่มทำงานได้ทันที
*ผู้ที่ต้องการรายได้ที่มากกว่าเงินเดือนประจำ รายได้ไม่จำกัด
*ไม่มีเงินเดือนประจำ / รายได้สูง จาก Commission 100%
898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(BTS สถานีชิดลม ออกประตู 4)
083-6653295 / 062-1428945
02-2546405-6
ตำแหน่งงานของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) สาขาสำนักเพลินจิต 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Telesales 25 พฤษภาคม 2563