บริษัท ฉวีวรรณอินเตอร์ เนชั่นแนล ฟู๊ดส์ จำกัด
ดำเนินการแปรรูปเนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็งเพื่อส่งออกต่างประเทศ ไปยังหลายๆประเทศแถบยุโรปและเอเชีย บริษัทฯจะทำการผลิตสินค้าหลายประเภทแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของลูกค้า ทั้งมีสินค้าสำเร็จรูปพร้อมปรุงและอื่นๆอีกมากมาย ณ ปัจจุบันทางบริษัทฯ ยังได้เพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทไก่สุกแช่แข็ง เพื่อทำการส่งออกไปยังหลายๆ ประเทศในแถบยุโรป และแถบเอเชีย
เลขที่ 83/5 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
038-111630,038-119247 ต่อ 108
038-109440
ตำแหน่งงานของ บริษัท ฉวีวรรณอินเตอร์ เนชั่นแนล ฟู๊ดส์ จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 27 พฤษภาคม 2562
     2. รองหัวหน้างานไลน์ผลิต 27 พฤษภาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 27 พฤษภาคม 2562
     4. เจ้าหน้าที่ EXPORT 27 พฤษภาคม 2562
     5. รองหัวหน้าผลิต 27 พฤษภาคม 2562
     6. รองหัวหน้าไลน์ผลิต 27 พฤษภาคม 2562
     7. รองหัวหน้างานแผนก 27 พฤษภาคม 2562
     8. เจ้าหน้าที่เทคนิค 27 พฤษภาคม 2562
     9. เจ้าหน้าที่ บัญชี (ต้นทุน) 27 พฤษภาคม 2562
     10. เจ้าหน้าที่ EXPORT 27 พฤษภาคม 2562
     11. เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 27 พฤษภาคม 2562
     12. ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D) 27 พฤษภาคม 2562