บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัดมหาชน
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัดมหาชน เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศไทย ที่เปี่ยมด้วยเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิตและสุขภาพมายาวนานกว่า 61 ปี และมีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมเติบโตแบบก้าวกระโดด อีกทั้งยังมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงมาโดยตลอด
เลขที่ 408/70 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
095-487-5665
ตำแหน่งงานของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัดมหาชน 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักศีกษาฝึกงาน 27 พฤษภาคม 2562
     2. ผู้บริหารตัวแทน 27 พฤษภาคม 2562
     3. ตัวแทนประกันชีวิต 27 พฤษภาคม 2562
     4. เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ 27 พฤษภาคม 2562