บริษัท วีเอ็มซีเอ็น กรุ๊ป จำกัด
ผู้ผลิตอาหารแช่แข็ง เกรดพรีเมี่ยม
2113/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-3191081, 081-6852513
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท วีเอ็มซีเอ็น กรุ๊ป จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานผลิตอาหาร 27 พฤษภาคม 2562