บริษัท เฟรช สตาร์ท จำกัด (ร้านบังเกอร์ (BUNKER))
Bar & Restaurant
118/2 ซอยศึกษาวิทยา แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-2347749
ตำแหน่งงานของ บริษัท เฟรช สตาร์ท จำกัด (ร้านบังเกอร์ (BUNKER)) 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Cook (Hot Kitchen) ครัวร้อน 02 กรกฎาคม 2563
     2. Runner (พนักงานเดินอาหาร) 02 กรกฎาคม 2563
     3. พนักงานเสิร์ฟ 02 กรกฎาคม 2563