ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานพ ลีดเดอร์
- ดำเนินการร่วมกันกับบริษัทในเครือธนาคารชั้นนำ
- ดูแลด้านการเงิน การลงทุน
- คุ้มครองสุขภาพ การดำรงชีวิต และทรัพย์สิน
- การประกันภัย/ชีวิต

517/14-15 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
093-0890997 เฟิร์น
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานพ ลีดเดอร์ 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เลขานุการ 22 กรกฎาคม 2562
     2. ฝ่ายบุคคล 22 กรกฎาคม 2562
     3. กราฟฟิค (Graphic) 22 กรกฎาคม 2562
     4. การตลาด (Marketing) 22 กรกฎาคม 2562
     5. การตลาด 22 กรกฎาคม 2562
     6. ธุรการ 22 กรกฎาคม 2562
     7. ธุรการ 22 กรกฎาคม 2562