บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสุขภาพและเวชสำอางบำรุงผิว มุ่งมั่นทั้งทางด้านการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อจัดจำหน่ายให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบันกำลังเติบโตและต้องการขยายธุรกิจ มีความต้องการบุคลากรที่ดี มีความสามารถเพื่อพัฒนาศักยภาพของบริษัทให้เจริญเติบโตต่อไป
เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 19 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
081-985-0666
02-962-2178
ตำแหน่งงานของ บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด 17 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 23 มีนาคม 2562
     2. ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Control Manager) 23 มีนาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครื่องสำอาง และ อาหารเสริม(Cosmetics & Supplements Sales Executive) 23 มีนาคม 2562
     4. แม่บ้าน 23 มีนาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องสำอาง(QC) 23 มีนาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 23 มีนาคม 2562
     7. R&D Cosmetics เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง 23 มีนาคม 2562
     8. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 23 มีนาคม 2562
     9. ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ 23 มีนาคม 2562
     10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ 23 มีนาคม 2562
     11. พนักงานขับรถผู้บริหาร 23 มีนาคม 2562
     12. ฝ่ายผลิต (บรรจุเครื่องสำอาง Cosmetic Packing) 23 มีนาคม 2562
     13. พนักงานขับรถขนส่งสินค้า 23 มีนาคม 2562
     14. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 23 มีนาคม 2562
     15. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(Customer Services) 23 มีนาคม 2562
     16. Accounting Manager / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 23 มีนาคม 2562
     17. ผู้จัดการฝ่ายขาย 23 มีนาคม 2562