บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด
- Network
- Computer
- Energy
- Security

43/1-3 หมู่ 3 ถนนสุขาประชาสรรค์ 3 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
092-2244388
02-5835346
ตำแหน่งงานของ บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ประชาสัมพันธ์ 18 กุมภาพันธ์ 2563
     2. Mobile Application Developer 18 กุมภาพันธ์ 2563
     3. Presale / Sale engineer 18 กุมภาพันธ์ 2563
     4. PHP Web Programmer 18 กุมภาพันธ์ 2563
     5. ช่างซ่อมบำรุง 18 กุมภาพันธ์ 2563
     6. หัวหน้าซ่อมบำรุง 18 กุมภาพันธ์ 2563
     7. เจ้าหน้าที่บัญชี 18 กุมภาพันธ์ 2563
     8. วิศวกร R&D 18 กุมภาพันธ์ 2563
     9. เจ้าหน้าที่ขาย 18 กุมภาพันธ์ 2563