Recruitment
สรรหาบุคคลากร
138/92 อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ ชั้น 24 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
095-5297870
ตำแหน่งงานของ Recruitment 36 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. C#.Net Developer/Support (ประจำระยอง) เงินเดือน 25,000-40,000☎️HR พี่น้ำผึ้ง 094-464-9194 @Line : hr88tc 02 กรกฎาคม 2563
     2. *ด่วน Call Center โทรขายทางโทรศัพท์ ( MRT พระราม 9 ) เงินเดือน 12,000-80,000 ☎️ HR พี่บีบี 094-464-9194 @ Line : hr88tc 02 กรกฎาคม 2563
     3. *ด่วน Telesales มีประสบการณ์ประกัน ( BTS เพลินจิต )เงินเดือน 15,900-80,000+โบนัส ☎️ 094-464-9194 HR บีบี Line : hr88tc 02 กรกฎาคม 2563
     4. *ด่วน Telesales Motor โทรขายประกันรถยนต์ (BTS ช่องนนทรี) เงินเดือน 16,000-70,000 ☎️ 094-464-9194 HR บีบี @ Line : hr88t 02 กรกฎาคม 2563
     5. *ด่วน Call Center โทรขายประกันในออฟฟิศ ทุกวุฒิ (เขตบางรัก) เงินเดือน 13,000-80,000☎️094-464-9194 HR บี @Line : hr88tc 02 กรกฎาคม 2563
     6. *ด่วน Call Center โทรขายทางโทรศัพท์ ( MRT พระราม 9 ) เงินเดือน 12,000-80,000 ☎️ HR พี่บีบี 094-464-9194 @ Line : hr88tc 02 กรกฎาคม 2563
     7. *ด่วน โทรขายประกันฐานบัตรเครดิต ม.3 ( รัชดาซ.4 )เงินเดือน 12,000-80,000 ☎️ HR พี่บีบี 094-464-9194 @ Line : hr88tc 02 กรกฎาคม 2563
     8. *ด่วน Telesales มีประสบการณ์ (Pa,Life) BTS เพลินจิต เงินเดือน 15,900-80,000+โบนัส ☎️ 094-464-9194 HR บีบี Line : hr88tc 02 กรกฎาคม 2563
     9. SQL Programmer @ระยอง เงินเดือน 20,000 - 40,000 ☎️HR พี่น้ำผึ้ง 094-464-9194 @Line : hr88tc 02 กรกฎาคม 2563
     10. JAVA Developer/Support (ระยอง) เงินเดือน 25,000-40,000 ☎️ 094-464-9194 HR น้ำผึ้ง @Line : hr88tc 02 กรกฎาคม 2563
     11. Java Programmer @ระยอง เงินเดือน 25K-40K 02 กรกฎาคม 2563
     12. SAP Basis (ABAP & Java) ประจำระยอง เงินเดือน 25,000-50,000 ☎️ 094-464-9194 HR น้ำผึ้ง @Line : hr88tc 02 กรกฎาคม 2563
     13. *ด่วน Call Center โทรขายประกันในออฟฟิศ ทุกวุฒิ(สุรวงศ์ บางรัก)เงินเดือน 13,000-80,000☎️094-464-9194 HR บี @Line : hr88tc 02 กรกฎาคม 2563
     14. *ด่วน Telesales Motor โทรขายประกันรถยนต์ (BTS ช่องนนทรี) เงินเดือน 16,000-50,000 ☎️ 094-464-9194 HR บีบี @ Line : hr88tc 02 กรกฎาคม 2563
     15. *ด่วน Telesales ขายประกันภัยรถยนต์ (สีลม สาทร) เงินเดือน 16,000-70,000 ☎️ 094-464-9194 HR บีบี @ Line : hr88tc 02 กรกฎาคม 2563
     16. *ด่วน Telesales Motor โทรขายประกันรถยนต์ (BTS ช่องนนทรี) เงินเดือน 16,000-50,000 ☎️ 094-464-9194 HR บีบี @ Line : hr88tc 02 กรกฎาคม 2563
     17. *ด่วน Telesales Motor โทรขายประกันรถยนต์ (BTS ช่องนนทรี) เงินเดือน 16,000-50,000 ☎️ 094-464-9194 HR บีบี @ Line : hr88tc 02 กรกฎาคม 2563
     18. SAP Basis (ABAP & Java) @ระยอง เงินเดือน 25K-50K 02 กรกฎาคม 2563
     19. SharePoint Developer (C#.NET) (จตุจักร) เงินเดือน 30,000-50,000 ☎️HR พี่น้ำผึ้ง 094-464-9194 @Line : hr88tc 02 กรกฎาคม 2563
     20. C#.Net Developer/Support (จตุจักร) เงินเดือน 30,000-50,000 ☎️HR พี่น้ำผึ้ง 094-464-9194 @Line : hr88tc 02 กรกฎาคม 2563
     21. Database Admin (DBA) เงินเดือน 25,000-60,000 @ระยอง 02 กรกฎาคม 2563
     22. Security Admin @ระยอง เงินเดือน 20,000-50,000 02 กรกฎาคม 2563
     23. Web Admin เงินเดือน 20,000-50,000 @ระยอง 02 กรกฎาคม 2563
     24. Supervisor Telesales (Pa,Life) @MRT พระราม 9 เงินเดือน 25K-30K ☎️HR พี่น้ำผึ้ง 094-464-9194 @Line : hr88tc 02 กรกฎาคม 2563
     25. Conserve อนุรักษ์กรมธรรม์ประกัน (มีประสบการณ์) MRT พระราม 9 เงินเดือน 18,500 ☎️HR พี่น้ำผึ้ง 094-464-9194 @Line : hr88tc 02 กรกฎาคม 2563