บริษัท ออร์เนท เอสดีโอ จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภค P&G อาทิเช่น แพนทีน,รีจอยส์,โอเล่ย์,ดาวน์นี่,ออรัลบี,แฮนแอนด์โชว์เดอร์ ฯลฯ โดยครอบคลุมภาคเหนือ และ ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด
31/237 หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์-นครศรีฯ ตำบลบางกุ้ง
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
081 -3702882
077-281973
ตำแหน่งงานของ บริษัท ออร์เนท เอสดีโอ จำกัด 32 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานคีย์ข้อมูล (รับเฉพาะคนพิการ) 26 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานขายเครดิต จ.ยะลา/นราธิวาส 26 พฤษภาคม 2562
     3. พนักงานขาย จ.ตรัง 26 พฤษภาคม 2562
     4. พนักงานขับรถหกล้อ ประจำสาขาหาดใหญ่ 26 พฤษภาคม 2562
     5. พนักงานขับรถหกล้อ ประจำสาขาหาดใหญ่ 26 พฤษภาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่ IT ประจำสาขา สุราษฎร์ธานี 26 พฤษภาคม 2562
     7. พนักงานยกสินค้า ประจำคลังสินค้า สุราษฎร์ธานี 26 พฤษภาคม 2562
     8. พนักงานยกสินค้า ประจำ คลังสินค้าหาดใหญ่ 26 พฤษภาคม 2562
     9. พนักงานทั่วไป (สำหรับคนพิการ) ประจำ สงขลา / สุราษฎร์ธานี /เชียงใหม่ 26 พฤษภาคม 2562
     10. ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า ประจำคลังสินค้าสุราษฎร์ธานี 26 พฤษภาคม 2562
     11. พนักงานขายหน่วยเงินสด จ.สตูล 26 พฤษภาคม 2562
     12. ผู้จัดการคลังสินค้า (ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี ,สาขาหาดใหญ่ และสาขาเชียงใหม่) 26 พฤษภาคม 2562
     13. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำคลังสินค้าสุราษฎร์ธานี 26 พฤษภาคม 2562
     14. หัวหน้าพนักงานจัดเรียงสินค้า (Sup Pc) ประจำเขตสุราษฎร์ธานี 26 พฤษภาคม 2562
     15. พนักงานบัญชี ประจำเขต สุราษฎร์ธานี 26 พฤษภาคม 2562
     16. ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า ประจำ สาขาหาดใหญ่ 26 พฤษภาคม 2562
     17. พนักงานขับรถส่งสินค้า 26 พฤษภาคม 2562
     18. ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า ประจำคลังสินค้าสุราษฎร์ธานี 26 พฤษภาคม 2562
     19. พนักงานยกสินค้า/เด็กติดรถ ประจำเขต ชุมพร 26 พฤษภาคม 2562
     20. หัวหน้าคลังสินค้า 26 พฤษภาคม 2562
     21. เจ้าหน้าที่ IT 26 พฤษภาคม 2562
     22. พนักงานขับรถขนส่งสินค้า (รถหกล้อ) 26 พฤษภาคม 2562
     23. พนักงานบัญชี 26 พฤษภาคม 2562
     24. พนักงานขับรถ (ส่งสินค้า ) จ.ตรัง 26 พฤษภาคม 2562
     25. พนักงานขาย หน่วยเงินสด จ.สตูล 26 พฤษภาคม 2562