บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี, ฟิลเลอร์, ปุ๋ยน้ำชีวภาพ, จุลินทรีย์ชีวภาพ, ปุ๋ยเคมี
365 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
02-7498597, 086-3076338
02-7498598
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถ 02 กรกฎาคม 2563
     2. พนักงานขายปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์ (ปุ๋ยเกร็ด) 02 กรกฎาคม 2563
     3. แม่บ้าน (ประจำสำนักงาน) สมัครโทร 086-3076338 02 กรกฎาคม 2563
     4. แม่บ้าน (ประจำบ้านนาย) สมัครโทร 086-3076338 02 กรกฎาคม 2563
     5. พนักงานฝ่ายผลิต 02 กรกฎาคม 2563
     6. นักศึกษาฝึกงาน (ด้านการเกษตร) สมัครโทร 086-3076338 02 กรกฎาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย 02 กรกฎาคม 2563