บริษัท เค.สโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล
ให้บริการทั้งแบบ Recruitment และ Outsourcing
ในตำแหน่งงานต่างๆ เช่น ธุรการ, บัญชี, ฝ่ายขาย, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายไอที เป็นต้น
136/1 ซอยกาญจนาคม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
02-615-1556
02-278-2866
ตำแหน่งงานของ บริษัท เค.สโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 19 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. IT Recruiter 26 พฤษภาคม 2562
     2. Software Tester 26 พฤษภาคม 2562
     3. Programmer Analyst ทักษะ JAVA 26 พฤษภาคม 2562
     4. PHP Programmer (PHP) 26 พฤษภาคม 2562
     5. Programmer Analyst ทักษะ VB6 26 พฤษภาคม 2562
     6. Programmer Analyst ทักษะ C#.NET 26 พฤษภาคม 2562
     7. Programmer Analyst ทักษะ PL/SQL 26 พฤษภาคม 2562
     8. Programmer Analyst ทักษะ JAVA 26 พฤษภาคม 2562
     9. System Analyst ทักษะ C#.NET 26 พฤษภาคม 2562
     10. System Analyst ทักษะ PL/SQL 26 พฤษภาคม 2562
     11. System Analyst ทักษะ JAVA 26 พฤษภาคม 2562
     12. Software Tester 26 พฤษภาคม 2562
     13. ASP.Net Programmer(MVC) 26 พฤษภาคม 2562
     14. Net Programer 26 พฤษภาคม 2562
     15. พนักงาน Programmer (เด็กจบใหม่) 26 พฤษภาคม 2562
     16. Android Application Programmer 26 พฤษภาคม 2562
     17. พนักงาน Programmer 26 พฤษภาคม 2562
     18. Programmer (Unix) 26 พฤษภาคม 2562
     19. System Analyst ทักษะ VB6 26 พฤษภาคม 2562