บริษัท เค.สโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล
ให้บริการทั้งแบบ Recruitment และ Outsourcing
ในตำแหน่งงานต่างๆ เช่น ธุรการ, บัญชี, ฝ่ายขาย, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายไอที เป็นต้น
136/1 ซอยกาญจนาคม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
02-615-1556
02-278-2866
ตำแหน่งงานของ บริษัท เค.สโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 19 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. IT Recruiter 23 มีนาคม 2562
     2. Software Tester 23 มีนาคม 2562
     3. Programmer Analyst ทักษะ JAVA 23 มีนาคม 2562
     4. PHP Programmer (PHP) 23 มีนาคม 2562
     5. Programmer Analyst ทักษะ VB6 23 มีนาคม 2562
     6. Programmer Analyst ทักษะ C#.NET 23 มีนาคม 2562
     7. Programmer Analyst ทักษะ PL/SQL 23 มีนาคม 2562
     8. Programmer Analyst ทักษะ JAVA 23 มีนาคม 2562
     9. System Analyst ทักษะ C#.NET 23 มีนาคม 2562
     10. System Analyst ทักษะ PL/SQL 23 มีนาคม 2562
     11. System Analyst ทักษะ JAVA 23 มีนาคม 2562
     12. Software Tester 23 มีนาคม 2562
     13. ASP.Net Programmer(MVC) 23 มีนาคม 2562
     14. Net Programer 23 มีนาคม 2562
     15. พนักงาน Programmer (เด็กจบใหม่) 23 มีนาคม 2562
     16. Android Application Programmer 23 มีนาคม 2562
     17. พนักงาน Programmer 23 มีนาคม 2562
     18. Programmer (Unix) 23 มีนาคม 2562
     19. System Analyst ทักษะ VB6 23 มีนาคม 2562