บริษัท ทูเดอะนายน์ จำกัด
บริษัท ทูเดอะนายน์ จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องสำอางน้ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีการขยายงานเติบโตของทางธุรกิจ มีความประสงค์รับสมัครงาน ผู้มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ต้องการความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เข้ามาร่วมงานจำนวนหลายอัตรา
429/22 ชั้น 4 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
092-4696665