บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาสัตว์ วัคซีน และพรีมิกซ์ เป็นเวลามากกว่า20ปี โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ จริงใจ และเน้นที่คุณภาพของสินค้าให้กับลูกค้าตลอดมา
บริษัทได้ให้ความสำคัญกับครอบครัว พนักงานสามารถทำงานที่บ้านในจังหวัดของตนเองได้ ยกเว้นในช่วงสิ้นเดือนเท่านั้นที่จะมีการประชุมสรุปผลการทำงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าให้มากขึ้น และได้มีโอกาสสนิทสนมกับทีมงานของบริษัทอีกด้วย

เลขที่ 25/76 ซอยเสือใหญ่อุทิศ (ซอยลาดพร้าว 23) ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
086-594-4551
02-930-0230