SMC RD FRESH PLUS (บริษัท เอสเอ็มซี อาร์ดีเฟรชพลัส จำกัด)
ทำตลาด
เอนไซม์ผลไม้ดิบ สกัดเย็น สูตรเข้มข้น ทั้งไทย และ ต่างประเทศ
เลขที่ 47/396 อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม อาคารนาริตะ ชั้นที่ 6 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
063-286-2651
0934952891
ตำแหน่งงานของ SMC RD FRESH PLUS (บริษัท เอสเอ็มซี อาร์ดีเฟรชพลัส จำกัด) 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานบัญชี 27 พฤษภาคม 2562
     2. แม่บ้านประจำ(0955526297)​ 27 พฤษภาคม 2562
     3. โปรแกรมเมอร์ (โทร.0955526297​) 27 พฤษภาคม 2562
     4. แม่บ้านบริษัท 27 พฤษภาคม 2562
     5. กราฟฟิค (โทร.0955526297) 27 พฤษภาคม 2562