QUALIMED Co.,Ltd.
บริษัทจำหน่ายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพรและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาล คลีนิคและร้านขายยาทั่วประเทศ
เลขที่ 66 ซอยไพศาล ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-690-2084-8
02-690-2328
ตำแหน่งงานของ QUALIMED Co.,Ltd. 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตัวแทนขายภาคอีสานเขต X08 28 พฤษภาคม 2563
     2. ตัวแทนขายภาคอีสานเขต X09 28 พฤษภาคม 2563