บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นบริษัทในเครือของซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก และได้ก่อตั้งขึ้นมานานกว่า 400 ปี
968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 11 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-107-2222 ต่อ 5007, 5008
02-632-4520
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อส่วนบุคคล (Direct Sale) รับสมัครจำนวนมาก!! 28 พฤษภาคม 2563