ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพเพ็ญวานิสย์
สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
10/2 หมู่ 11 ซอยเพชรเกษม 60 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
02-4559468-70
02-4559472
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพเพ็ญวานิสย์ 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานทั่วไป (ช่างพิมพ์) 19 กรกฎาคม 2562
     2. พนักงานขาย 19 กรกฎาคม 2562
     3. พนักงานธุรการประสานงานขาย 19 กรกฎาคม 2562