บริษัท ดี ที เอ็น คอมเซอร์วิส จำกัด
เป็นธุรกิจหาสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3G 4G ของ ดีแทค เอไอเอส ทรู
94/27 หมู่ 11 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
090-4171079
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดี ที เอ็น คอมเซอร์วิส จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. บริษัท​รับเหมา​ ติดตั้ง​ IBC 23 มีนาคม 2562
     2. drive test (DTE)ด่วน 23 มีนาคม 2562
     3. พนักงานขึ้นเสาสัญญาณโทรศัพท์ และTE 23 มีนาคม 2562
     4. RF (DTA)engineer and Driver test engineer 23 มีนาคม 2562
     5. OSS ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีระดับสูง 23 มีนาคม 2562