บริษัท 123 เพอร์เฟค จำกัด
* เป็นบริษัทนำเข้าภลิตภันฑ์ สินค้า มากกว่า 1,000 รายการ
* เป้นเจ้าของลิขสิทธฺ์ผลิตภันฑ์สินค้านำเข้าประเทศไทยมากกว่า 15 รายการ
* รับจัดทำการสำรวจตลาด
* เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต สู่ผู้บริโภค
เลขที่ 40/7 ถนนกุดั่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000
044-268945, 083-366-5552
044-268946
ตำแหน่งงานของ บริษัท 123 เพอร์เฟค จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย 22 พฤษภาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 22 พฤษภาคม 2562
     3. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 22 พฤษภาคม 2562
     4. พนักงานทั่วไป 22 พฤษภาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 22 พฤษภาคม 2562
     6. Supervisor 22 พฤษภาคม 2562
     7. พนักงานธุรการ 22 พฤษภาคม 2562
     8. เจ้าหน้าที่สโตร์ 22 พฤษภาคม 2562
     9. เจ้าหน้าที่ประสานงาน 22 พฤษภาคม 2562
     10. เจ้าหน้าที่ประจำบูธ (Event) 22 พฤษภาคม 2562
     11. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 22 พฤษภาคม 2562
     12. ผู้จัดการฝึกหัด 22 พฤษภาคม 2562
     13. เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี 22 พฤษภาคม 2562