Hotel Manhattan Co., Ltd.
Hotel / Restaurant
ที่อยู่ 13 สุขุมวิท ซอย15 (ร่วมใจ) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
02 2550166
02 6511433
ตำแหน่งงานของ Hotel Manhattan Co., Ltd. 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป 19 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานบัญชี 19 พฤษภาคม 2562
     3. พนักงานเสิร์ฟ (สมัครงานโทร 02-255-0166 ) 19 พฤษภาคม 2562
     4. Fitness Officer 19 พฤษภาคม 2562
     5. Room Maid/ Room Boy 19 พฤษภาคม 2562
     6. พนักงานทำความสะอาดทั่วไป 19 พฤษภาคม 2562
     7. นักศึกษาฝึกงาน ( ช่าง ) 19 พฤษภาคม 2562
     8. นักศึกษาฝึกงานระบบทวิภาคี 19 พฤษภาคม 2562
     9. HR Officer 19 พฤษภาคม 2562
     10. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป ช่างไม้ ช่างสี ช่างประปา 19 พฤษภาคม 2562