EVP INTERGRUP co.,ltd.
- พนักงานจัดโปรโมชั่นสินค้า
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- ผู้จัดการฝึกหัด
พิกัส : บริษัทEVP intergrup 96/24 ถนนโพนพิสัย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
0619235498
ตำแหน่งงานของ EVP INTERGRUP co.,ltd. 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. - พนักงานจัดโปรโมชั่นสินค้า - เจ้าหน้าที่การตลาด - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - ผู้จัดการฝึกหัด 16 กรกฎาคม 2567