บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด
ออกแบบ ดีไซด์ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับโรงงานผลิตยา
เลขที่ 25/10 หมู่ 1 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-1997208 ต่อ 108
ตำแหน่งงานของ บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Technical and Quality Supervisor 16 กรกฎาคม 2567
     2. พนักงานขับรถยนต์ (ผู้บริหาร) 16 กรกฎาคม 2567
     3. วิศวกรออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (เครื่องกล) 16 กรกฎาคม 2567
     4. พนักงานขับรถ (ผู้บริหาร) 16 กรกฎาคม 2567
     5. วิศวกรโยธา 16 กรกฎาคม 2567