บริษัท อเมริกัน บิวเดอร์ จำกัด
นิคมอุตสาหกรรม
เลขที่ 56 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
02-1736009
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท อเมริกัน บิวเดอร์ จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่บัญชี 16 กรกฎาคม 2567