บริษัท จุ๊บแจง 87 จำกัด
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลสุขภาพ Beta X, Beta Cal, Beta Liv, Beta Green, Beta Oil, Beta H, Beta E, Beta Herb, Abbie
บริษัท จุ๊บแจง 87 จำกัด
ที่อยู่ 399 อาคาร S4U ถนน ศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
091-559-4838
02-096-6687
ตำแหน่งงานของ บริษัท จุ๊บแจง 87 จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานบัญชี 19 กรกฎาคม 2567
     2. Data Analyst นักวิเคราะห์ข้อมูล 19 กรกฎาคม 2567
     3. Tele sales (เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ ดูแลหลังการขาย) TeleSales + CRM 19 กรกฎาคม 2567