บริษัท เอดี แอดวานซ์ จำกัด
เราคือ 1 ใน 30 บริษัทชั้นนำของไทย ทางด้านการวางแผนกลยุทธทางการตลาดให้กับลูกค้าบริษัทชั้นนำอย่างหลากหลาย เรามีวิสัยทัศน์เพื่อจัดหาช่องทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ดีที่สุดให้กับลูกค้า และนำมาซึ่งผลประกอบการทวีคูณ ผ่านการบริการลูกค้าอันเป็นที่น่าประทับใจ ด้วยศักยภาพในการเข้าถึงความต้องการของลุกค้า ผ่านการจัดทำสื่อพวก ใบปลิว แผ่นพับ ทั้งแบบ Indoor และ Outdoor
เลขที่ 600/446 ซอยพหลโยธิน 79 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
097-2199896
-029922991
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอดี แอดวานซ์ จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 19 กรกฎาคม 2567
     2. เจ้าหน้าที่การตลาด 19 กรกฎาคม 2567
     3. ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด 19 กรกฎาคม 2567