บริษัท ส.ไทยสร้างเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รับเหมาซ่อมบำรุง Boiler
เลขที่ 73 หมู่ 1 ตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
061-3931365
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท ส.ไทยสร้างเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 18 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกร 16 กรกฎาคม 2567
     2. ช่างประกอบ,ช่างเชื่อม 16 กรกฎาคม 2567
     3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.) 16 กรกฎาคม 2567
     4. หัวหน้าแผนกสโตร์ 16 กรกฎาคม 2567
     5. เจ้าหน้าที่ธุรการ 16 กรกฎาคม 2567
     6. พนักงานขับเครนขนาด 25 ตัน 16 กรกฎาคม 2567
     7. ช่างตัด CNC 16 กรกฎาคม 2567
     8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 16 กรกฎาคม 2567
     9. ช่างเชื่อมโรบอท (Robot) 16 กรกฎาคม 2567
     10. วิศวกร 16 กรกฎาคม 2567
     11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 16 กรกฎาคม 2567
     12. บัญชี / การเงิน 16 กรกฎาคม 2567
     13. จป.เทคนิค 16 กรกฎาคม 2567
     14. พนักงานขับรถยนต์ 16 กรกฎาคม 2567
     15. ช่างเชื่อม 16 กรกฎาคม 2567
     16. ธุรการ / บัญชี 16 กรกฎาคม 2567
     17. QC 16 กรกฎาคม 2567
     18. วิศวกร 16 กรกฎาคม 2567