บริษัท เทเลแอกเซส จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายซอฟท์แวร์ PayDay
135/13 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2694-2909
0-2694-2910
ตำแหน่งงานของ บริษัท เทเลแอกเซส จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การตลาด 16 กรกฎาคม 2567
     2. โปรแกรมเมอร์/Senior Programmer 16 กรกฎาคม 2567
     3. Technical Support 16 กรกฎาคม 2567