มาย เบรน เทรนนิ่ง โซลูชั่น
ดำเนินกิจการ นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย อุปกรณ์ โปรแกรม หลักสูตรและสินค้าที่ส่งเสริมพัฒนาการและการฟื้นฟูศักยภาพสมองและการเรียนรู้ของผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เด็กและผู้พิการ ตลอดจนประกอบกิจการ การฝึกอบรมโปรแกรม หลักสูตรการฝึกอบรมและสินค้าที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพสมองและหลักสูตรการเรียนรู้อื่นๆทุกประเภท
เลขที่ 211 หมู่ 5 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 20 (ซอยต้นสน 2) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
099-7831155
ตำแหน่งงานของ มาย เบรน เทรนนิ่ง โซลูชั่น 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ด่วน ! รับสมัคร ครูสอนภาษาอังกฤษ (Part-Time) 16 กรกฎาคม 2567
     2. รับสมัคร "นักจิตวิทยา การแนะแนว และให้คำปรึกษา" (Part-Time) 16 กรกฎาคม 2567
     3. ด่วน! รับสมัคร "ครูการศึกษาพิเศษ" (Part-Time) 16 กรกฎาคม 2567
     4. ด่วน! รับสมัคร "ครูสอนพิเศษ" (Part-Time) 16 กรกฎาคม 2567
     5. ด่วน! รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน 16 กรกฎาคม 2567