บริษัท นิณี จำกัด
ขายปุ๋ยเคมี-ตราใบไม้คูโลก,ตราแนนซี่
เลขที่ 161 ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
064-9416389,02-9281299
ตำแหน่งงานของ บริษัท นิณี จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานธุรการ โรงงานหลักหก ด่วนมาก 19 กรกฎาคม 2567
     2. พนักงานบัญชีการเงิน 19 กรกฎาคม 2567
     3. พนักงานขายส่งเสริมการขาย สัญญาจ้าง 6 เดือน ด่วนมาก 19 กรกฎาคม 2567