บริษัท แคธเทอริ่งไลน์ จำกัด
เป็นผู้รับจ้างขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัทฯ
เลขที่ 20/50 ซอย จตุโชติ4 (เลี้ยวเข้าซอยเจริญดี) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
0-2945-4953
-