มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
ไม่แสวงหาผลกำไร
18 หมู่ที่ 3 ซอยบุญศริ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดสุมทรปราการ 10270
063-215-3332
02-756-2029
ตำแหน่งงานของ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. แม่ครัว (สมุทรปราการ) 19 กรกฎาคม 2567
     2. ช่าง / คนสวน (จ.เชียงราย) 19 กรกฎาคม 2567
     3. เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก (เชียงราย) 19 กรกฎาคม 2567
     4. เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศและผู้บริจาค (Donor Servicing Coordinator) 19 กรกฎาคม 2567
     5. เจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชนชาย สมุทรปราการ 19 กรกฎาคม 2567
     6. หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ (Head of Communications) 19 กรกฎาคม 2567
     7. เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก (สมุทรปราการ) รับด่วนจำนวนมาก 19 กรกฎาคม 2567