Bachelor 4 Kids ศูนย์พี่เลี้ยงบัณฑิต
บริการจัดหาและส่งพี่เลี้ยงเด็ก โดยพี่เลี้ยงเด็กคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อไปดูแลและเลี้ยงเด็กที่บ้านผู้ปกครองเด็กโดยมีที่พักและอาหาร (กินอยู่ฟรี)
www.rakngam.com
89/1048 Perfect Park-Bangyai ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
098-354-6478,098-354-6479
02-190-3209
ตำแหน่งงานของ Bachelor 4 Kids ศูนย์พี่เลี้ยงบัณฑิต 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Sales Executive, ฝ่ายขายอิสระ, พนักงานขายโครงการ, Sales Freelance, ทีมขาย 16 กรกฎาคม 2567
     2. พี่เลี้ยงเด็ก พูด English หาดใหญ่ ที่พักอาหารฟรี 16 กรกฎาคม 2567
     3. ครูพี่เลี้ยงเด็ก วุฒิปริญญาตรี English conversation มีที่พักและอาหารฟรี โคราช 16 กรกฎาคม 2567
     4. ครูภาษาจีน 16 กรกฎาคม 2567
     5. พี่เลี้ยงเด็ก จ.เชียงใหม่ อยู่ประจำบ้าน 16 กรกฎาคม 2567
     6. ครูพี่เลี้ยงเด็ก สอน/พูด ภาษา English วุฒิปริญญาตรี 15000 บาท ที่พักอาหารฟรี 16 กรกฎาคม 2567
     7. ครูพี่เลี้ยงเด็ก วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีที่พักและอาหารฟรี 16 กรกฎาคม 2567
     8. ครูพี่เลี้ยงเด็ก พูด อ่าน สอน ภาษาจีน มีที่พักและอาหารฟรี 16 กรกฎาคม 2567
     9. ครูพี่เลี้ยงเด็ก วุฒิ ม.6 ขึ้นไป มีที่พักและอาหารฟรี 16 กรกฎาคม 2567
     10. ครูพี่เลี้ยงเด็ก วุฒิปริญญาตรี คบ. ปฐมวัย 15,000 บาท มีที่พักและอาหารฟรี 16 กรกฎาคม 2567