บริษัท เหนือเมฆ จำกัด
ปั๊มน้ำมัน / ร้านสะดวกซื้อ / ร้านกาแฟ
1 สำนักงานใหญ่เลขที่129/1 หมู่ที่ 7 ถนน พิบูลสงคราม
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 (ติดซอยวัดกำแพง)

2 สาขา ดินแดง เลขที่ 88 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดงเขตดินแดง กรุงเทพ 10400 (ติดโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี)

3 สาขา บางนา เลขที่ 7/4 หมู่ 14 ถนนบานา ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ใกล้ห้างเมกาบางนา)
0816945901 , 0635355917
ตำแหน่งงานของ บริษัท เหนือเมฆ จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ในปั้มน้ำมัน 16 กรกฎาคม 2567
     2. กัปตัน หรือผู้ช่วยหน้าลาน 16 กรกฎาคม 2567
     3. ผู้จัดการล้างรถ 16 กรกฎาคม 2567
     4. ธุรการ / เจ้าหน้าที่บัญชี ปั้มน้ำมันเชลล์ 16 กรกฎาคม 2567
     5. ผู้จัดการสถานี (ปั้มน้ำมันเชลล์) 16 กรกฎาคม 2567
     6. ผู้จัดการร้านกาแฟ 16 กรกฎาคม 2567