บริษัท สยามเฟล็กซ์แพ็ค จำกัด
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นผู้นำการผลิตกระสอบพลาสติกสานรายใหญ่กว่า 20 ปี มีพนักงาน 800 - 1,000 คน
เลขที่ 303 หมู่ 1 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
044-212551-4
044-327018
ตำแหน่งงานของ บริษัท สยามเฟล็กซ์แพ็ค จำกัด 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างเครื่องทอ 19 กรกฎาคม 2567
     2. เจ้าหน้าที่บัญชี 19 กรกฎาคม 2567
     3. พนักงานเย็บจัมโบ้ 19 กรกฎาคม 2567
     4. ช่างไฟฟ้า 19 กรกฎาคม 2567
     5. ฝ่ายผลิต 19 กรกฎาคม 2567
     6. หัวหน้าฝ่ายผลิต 19 กรกฎาคม 2567
     7. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 19 กรกฎาคม 2567
     8. ช่างซ่อมบำรุง 19 กรกฎาคม 2567
     9. เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล 19 กรกฎาคม 2567
     10. QC ไลน์ผลิต 19 กรกฎาคม 2567
     11. เจ้าหน้าที่ไอที 19 กรกฎาคม 2567