บริษัท เอ็น เอ เอ รีจิน่า กรุ๊ป จำกัด
จำหน่ายตลับลูกปืน
25 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 13 ถนนโพธิ์แก้ว (ลาดพร้าว 101)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02-183-5820, 089-660-1881, 089-670-4770
02-183-5628
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็น เอ เอ รีจิน่า กรุ๊ป จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนง. ธุรการ (ญ) ป6 - วุฒิ ปวช. อายุไม่เกิน 45 ปี 19 กรกฎาคม 2567
     2. ขับรถจักรยานยนต์ ส่งของ, งานทั่วไป (ชาย) 19 กรกฎาคม 2567