บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน
https://maps.app.goo.gl/vgeR522awVeh2LhCA
เลขที่ 90,90/1 หมู่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 Tel02-0910220
02-0910220 ต่อ 205, 085-3694493
02-0942959
ตำแหน่งงานของ บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 18 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. QA Manager 16 กรกฎาคม 2567
     2. ช่างไฟฟ้าคุมเครื่องบรรจุยา 16 กรกฎาคม 2567
     3. เภสัชกรฝ่าย R&D 16 กรกฎาคม 2567
     4. เจ้าหน้าที่บัญชี 16 กรกฎาคม 2567
     5. เภสัชกรฝ่ายผลิตยาน้ำ 16 กรกฎาคม 2567
     6. นักวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา 16 กรกฎาคม 2567
     7. เภสัชกรฝ่ายผลิต ยาเม็ด แคปซูล และยาผง ด่วน!! 16 กรกฎาคม 2567
     8. พนักงานฝ่ายผลิตยา 16 กรกฎาคม 2567
     9. นักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 16 กรกฎาคม 2567
     10. จนท.Computer 16 กรกฎาคม 2567
     11. Direct sale 16 กรกฎาคม 2567
     12. พนักงานขับรถ 16 กรกฎาคม 2567
     13. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน 16 กรกฎาคม 2567
     14. พนักงานฝ่ายผลิต 16 กรกฎาคม 2567
     15. ช่างซ่อมบำรุง 16 กรกฎาคม 2567
     16. เจ้าหน้าที่Computer Support 16 กรกฎาคม 2567
     17. พนักงานส่งเอกสาร 16 กรกฎาคม 2567
     18. เภสัชกรฝ่ายงานทะเบียน (RA) ด่วน!!!! 16 กรกฎาคม 2567